Histopatologická laboratoř

Naše laboratoř provádí bioptická
vyšetření těchto materiálů

Biopsie dutiny ústní a jícnu

Žaludeční a střevní biopsie

Kůže a podkoží

Histopatologická laboratoř

Nabízená laboratorní vyšetření

Histologická vyšetření výše uvedených tkání

Histochemická vyšetření tkání

Imunohistochemické vyšetření tkání

Přímá imunofluorescence (IF)

Cytologická negynekologická vyšetření

Zcela náhodná cytologická negynekologická vyšetření tělních tekutin z dodaných nátěrů na podložním skle

Dále zajišťuje speciální a veškerá další vyšetření ve specializovaných akreditovaných smluvních i nesmluvních laboratořích dle požadavků klinických lékařů.

Rádi vám zodpovíme jakékoliv dotazy
+420 723 949 822

Histopatologická laboratoř

Dokumenty ke stažení

Histologická žádanka

klikněte ke stažení

Laboratorní příručka

klikněte ke stažení

Naše služby